LID WORDEN                                                                                                                                                                                                     
Heb je interesse in een tuin dan kun je je inschrijven als lid van Tuinpark Noord. 
Je vult dan het formulier in dat hieronder te downloaden is. Hierop vermeld je wat voor tuin je zoekt, met een huisje, de grootte etc.
Je kunt het formulier invullen en afgeven op zaterdagochtend bij de voorzitter van het Tuinpark (van 10.00 tot 12.00 uur in de kantine). Zodra er dan een tuin vrijkomt die voldoet aan je wensen ontvang je bericht van de voorzitter van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 25,- per jaar. 

PRIJZEN

De prijzen in 2024 voor een tuin bij tuinpark Noord zijn:
Inschrijving eenmalig: € 15,-
Huur per m2 per jaar: € 0,60
Lidmaatschap per jaar: € 25,-
Borg tuin: € 1,- per m2 tuin (bij een tuin van 100m2 € 100,-)  De borg wordt alleen teruggestort indien een tuin netjes wordt achtergelaten zodat een volgende huurder meteen kan beginnen.
Gebruikmaken elektriciteit (een aansluiting per tuin) € 50,- inschrijven/aansluiten. Daarnaast de verbruiks- en vastrechtkosten
Borg sleutel poort/toilet: € 25,-

LID ZIJN                                                                                                                                                                                                                 

Zodra je een tuin hebt gehuurd zijn er regels van toepassing. Deze staan in het reglement dat hieronder is te downloaden en je wordt geacht deze te lezen en toe te passen. Een paar belangrijke afspraken in Tuinpark Noord zijn:

  • Poort. De entreepoort is elektrisch en wordt geopend door te bellen met een (in de poort-software geregistreerde) mobiele telefoon. De poort opent na twee belsignalen en sluit vanzelf na 20 seconden.  Er wordt geen beltegoed afgeschreven. Er is een uitzondering, op zaterdagochtend is de poort geopend van 10.00 tot 13.00 uur. 
  • Parkeren. Tuinpark Noord is sinds 2021 een autovrij volkstuinencomplex. Je parkeert je auto altijd op het parkeerterrein bij de entree. De slagboom is altijd gesloten m.u.v. zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur en woensdag van 16.00 tot 20.00 uur, maar uitsluitend bedoeld voor laten en lossen, niet voor parkeren. Er zijn bolderkarren beschikbaar voor vervoer op het complex. Mocht zich een calamiteit voordoen: er zijn er 5 sleuteldragers en er is een sleutelkastje nabij de slagboom. De voorzitter heeft de code.  
  • Snelheid. Er geldt op het gehele terrein een maximumsnelheid van 5 km per uur. Voor zowel auto's, als bromfietsen en fietsen.
  • Onderhoud tuin, tuincontrole. Het tuinseizoen begint in april, en dat betekent dat je dan aan de tuinwerkzaamheden begonnen bent. 
  • Je dient de paden rondom je tuin vrij te houden van onkruid. Maandelijks wordt hierop gecontroleerd door het bestuur. Heb je niet aan deze verplichting voldaan dan krijg je een bericht dat het gewenst is om onderhoud te plegen. Na 2 berichten is het bestuur gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.
  • Tuindienst. 2 x per jaar werk je 2 uur mee aan het gezamenlijk onderhoud van de omheining, het bos, de paden, de kantine. Hoewel deze tuindienst verplicht is, is het ook de gelegenheid om andere tuinders beter te leren kennen. Het niet-verschijnen bij de tuindiensten kan gevolgen hebben, zoals een boete en eenzijdige opzegging van het lidmaatschap.
  • Wisselteelt. Aardappels moeten elk jaar op een door het bestuur aangewezen plaats geplant worden. Dit om plagen tegen te gaan. Bij de Algemene Leden Vergadering wordt dit elk jaar meegedeeld, alsmede in de nieuwsbrief.
  • Winkel. Het assortiment van de winkel bestaat uit tuingereedschap en grondstoffen. Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur, en bij aanwezigheid van de volgende leden: Wim Mouthaan en Jan Hamers. Op zondag is de winkel altijd gesloten.
  • Elektriciteit. Om elektriciteit voor waterpompen te gebruiken kun je een overeenkomst afsluiten zodra je een tuin hebt. Hieronder is het inschrijfformulier te downloaden.
  • Opzeggen. Wil je je tuin opzeggen dan dien je dit voor 1 oktober van het jaar schriftelijk mee te delen aan het bestuur, middels onderstaand te downloaden  opzegformulier.