Contact

Tuinpark Noord
Volkstuinvereniging

Kapelmeesterlaan 108
5049 NL Tilburg

E-mail: info@tuinparknoord.nl

Je kunt contact opnemen met het bestuur van Tuinpark Noord 
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter: Toon van Ham 
e-mail: voorzitter@tuinparknoord.nl

Penningmeester: Monique Wijnhoven
e-mail: tuinparknoord.penningmeester@gmail.com penningmeester@tuinparknoord.nl

Secretaris: Sonja van Limburg
e-mail: secretaris.tuinparknoord02@gmail.com             

Commissieleden: 
Bert Daniels
Jan Hamers

Typ hier uw bericht