Tuinpark Noord 

Tuinpark Noord heeft een ledenbestand van ongeveer 100 personen, mannen en vrouwen, jong en oud, met verschillende sociale en culturele achtergronden. Dat brengt een enorme diversiteit aan kennis en gewassen met zich mee. 

De vereniging verhuurt de tuinen namens de gemeente Tilburg en hanteert reglementen, die zijn opgesteld i.s.m. de Ovat, de overkoepelende organisatie van Tilburgse Volkstuinen.

De geldende huurprijzen lees je onder Lid worden.

Van een lid wordt verwacht dat hij/zij de gehuurde tuin (en huisje en of kas) goed onderhoudt opdat de buren geen overlast ondervinden (bv onkruid). Daarnaast dient een huurder 2 x per jaar deel te nemen aan een gezamenlijk onderhoud van het complex, de paden en de gebouwen. 

Leden worden geïnformeerd via de Nieuwsbrief die een paar keer per jaar verschijnt, er is jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarbij 
leden kunnen meepraten en er is een ideeënbus waar ieder zijn ideeën en wensen kan deponeren, die vervolgens in de bestuursvergadering worden besproken.

Het bestuur vergadert 1 x per maand, hiervan worden de verslagen gepubliceerd in de kantine. Het bouwen en verbouwen van huisjes en kassen dient altijd voorgelegd te worden aan het bestuur en kan eerst plaatsvinden na goedkeuring. 

Volkstuinvereniging Tuinpark Noord, Kapelmeesterlaan 108, 5049 NL Tilburg, in de kop van Tilburg Noord

Lid worden
Heb je interesse in een tuin dan kun je je inschrijven als lid van Tuinpark Noord.
Je vult dan het formulier in dat hieronder te downloaden is. Hierop vermeld je wat voor tuin je zoekt, wel of niet met een huisje en/of kas, de gewenste grootte etc. De inschrijving kost € 15,-.  Zodra er dan een tuin vrijkomt die voldoet aan je wensen ontvang je bericht van de voorzitter van de vereniging. Je kunt het bovenste gedeelte van het formulier invullen en afgeven op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur bij een bestuurslid van het Tuinpark (in de kantine), of het formulier mailen naar info@tuinparknoord.nl. Voor meer gegevens over prijzen zie Lid worden.

Faciliteiten
Tuinpark Noord beschikt over ca. 82 tuinen variërend van 100 tot 300 m2 groot. 

Water. Er is grondwater, dat zelf opgepompt moet worden. In elk pad is een handpomp beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik. Veel tuinen beschikken over een eigen waterpomp. Er is een drinkwaterpunt bij de kantine.

Elektriciteit. Voor elke tuin is een stroompunt beschikbaar. Hier zijn kosten aan verbonden.

Kantine. De kantine is geopend op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur voor een kopje koffie of thee. Er zijn toiletten, die altijd toegankelijk zijn met de sleutel van de poort en er is leidingwater. De kantine is te huur voor leden. Klik hieronder voor het bijbehorend formulier.

Winkel. Er is een winkel naast de kantine in Tuinpark Noord, waar tuinartikelen zoals plastic, bamboestokken, potgrond, kalk etc. verkrijgbaar zijn. In januari kun je zaden en planten bestellen die gezamenlijk tegen gunstig tarief worden ingekocht, en zodra beschikbaar uitgeleverd worden vanuit de winkel. De winkel is geopend voor leden op zaterdag van 10.00-12.00 uur. 


Ovat en reglement

Tuinpark Noord behoort tot de 14 leden van de Ovat (Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg).

Doel van de OVAT is het bevorderen en in stand houden van het tuinieren op de volkstuincomplexen. De OVAT huurt de volkstuinen van de gemeente en verhuurt ze aan de verschillende volkstuinverenigingen.

Verder ondersteunt zij de volkstuinverenigingen

  • door te adviseren over de aanschaf van materialen, planten en zaden
  • door het geven van voorlichting en adviezen en
  • door het opstellen van regels voor het beheer van de complexen.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de OVAT en de gemeente. Voor de gemeente is het prettig om één gesprekspartner te hebben in plaats van 13 verschillende. In de praktijk wordt de Ovat zowel door de deelnemende volkstuinverenigingen als door de gemeente gewaardeerd. Voor meer informatie zie ovat.nl. Ovat organiseert maandelijks een vergadering waarbij Tuinpark Noord vertegenwoordigd wordt door het bestuur.

Tuinpark Noord hanteert het reglement opgesteld door de Ovat. Hieronder is het reglement te downloaden. Je ontvangt een papieren reglement zodra je lid bent van de vereniging.